Valpar 2023

PATSY OCH HADDOCKS

valpar är födda 26/4

3 hanvalpar och 2 tikvalpar